Stam/-Högtrycksspolning

 

 

Stam/-Högtrycksspolning

 

Högtrycksspolning med endast vatten är det bästa och skonsammaste sättet att rengöra stammar och ledningar.

Detta är mest ekonomiskt och miljövänligast för kunden.

 

Avloppsrör och avloppstammar behöver regelbunden

översyn.

Igenslammade stammar bidrar till att förr eller

senare någon form av översvämning och dyra jour-utryckningar.

 

Dessutom slipper man illaluktande och bubblande avlopp.

 

Avloppstjänst i Väst AB